Anneke Dekkers, connecting the dots

Privacyverklaring Crealab16

Anneke Dekkers

We willen je graag vertellen hoe we omgaan met je privacy. In dit document lees je welke gegevens we verwerken en hoe we daarmee omgaan.

Crealab16 (zijnde Anneke Dekkers) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Crealab16 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens (particulier en/of bedrijf)

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Waarom we je gegevens verwerken en bewaartermijnen

Crealab16 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling als je bij ons en dienst /product hebt gekocht.
  We bewaren deze informatie zo lang als je klant bij ons bent, en zes maanden daarna. Dit is nodig voor onze bedrijfsvoering en om klachten af te kunnen handelen. Sommige informatie bewaren wij langer omdat dat van de wet moet. Wij moeten bijvoorbeeld bewijs van je aankoop en je factuur zeven jaar bewaren van de Belastingdienst.
  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en gratis downloads (zoals e-books).
  We verzenden alleen nieuwsbrieven en downloads als je ons daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Voor de online verzending  vragen we alleen om je voornaam en emailadres. Voor fysieke verzending vragen we ook je adresgegevens.

 Zolang je abonnee bent, blijf je in ons bestand. Je kunt zelf je gegevens wijzigen en je afmelden van de nieuwsbrieven. Onderaan iedere nieuwsbrief staan links waarmee je je gegevens kunt wijzigen en je kunt uitschrijven van de nieuwsbrieven. Na afmelding verwijderen we je binnen twee weken uit ons bestand. 

In het geval van eenmalige downloads bewaren we je gegevens nog zes maanden.

 • Crealab16 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 •  Met je te communiceren via het contactformulier, email
  Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

 Als je ons een email stuurt bewaren we je bericht maximaal 5 jaar in onze mailbox – beheerd door Google volgens een verwerkingsovereenkomst – zodat we je goede service kunnen bieden als je ons in de toekomst mailt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Crealab16 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Crealab16 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Crealab16 gebruikt technische en functionele cookies die  geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Google Analytics

We gebruiken ook Google Analytics-cookies. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het IP-adres wordt niet volledig opgeslagen (je gegevens worden geanonimiseerd). Gegevens delen is uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar adekkers@Crealab16.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Crealab16 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Crealab16 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Crealab16 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: adekkers@crealab16.nl


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Contactgegevens

Crealab16

t.a.v. Anneke Dekkers

Buwitsacker 16

1902 AM Castricum

06 415 76 176

adekkers@Crealab16.nl

www.Crealab16.nl

 

Datum: 15 juli 2019